เหล็กท่อกลมดำ

เหล็กท่อกลมดำ

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อกลมดำ
ขนาด 3/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ3/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ3/8"x2.3mm.x6m.
ขนาด 1/2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ1/2"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ1/2"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ1/2"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ1/2"x2.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ1/2"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ1/2"x2.6mm.x6m.
ขนาด 3/4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ3/4"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ3/4"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ3/4"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ3/4"x2.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.3/4"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ3/4"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ3/4"x2.6mm.x6m.
ขนาด 1"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ1"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ1"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ1"(OD 32.5)x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ1"x2.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ Jis.1"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.1"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ1"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ1"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ Jis.1"x3.2mm.x6m.
ขนาด 1-1/4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ1-1/4"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4"(OD41.5)x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4" (OD 41.5)x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4"x2.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.1-1/4"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4"x2.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/4"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.1-1/4"x3.2mm.x6m.
ขนาด1-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ1-1/2"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.1-1/2"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x2.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.1-1/2"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ1-1/2"x4.0mm.x6m.
ขนาด 2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ2"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ2"x2.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.2"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ2"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ2"x2.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ2"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ2"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.2"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ2"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.2"x4.0mm.x6m.
ขนาด 2-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ2-1/2"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ2-1/2"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.2-1/2"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ2-1/2"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ2-1/2"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก. 2-1/2"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก. 2-1/2"x4.0mm.x6m.
ขนาด 3"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ3"x1.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ3"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.3"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ3"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ3"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.3"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.3"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.3"x4.5mm.x6m.
ขนาด 3-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ มอก.3-1/2"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.3-1/2"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ3-1/2"x4.3mm.x6m.
ขนาด 4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ4"x2.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.4"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ4"x2.4mm.x6m.
ท่อกลมดำ4"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.4"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ Jis.4"x3.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ Jis.4"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก. 4"x4.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก. 4"x5.6mm.x6m.
ขนาด 5"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ Jis.5"x2.3mm.x6m.
ท่อกลมดำ5"x2.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ Jis.5"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ Jis.5"x3.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.5"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.5"x4.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.5"x6.0mm.x6m.
ขนาด 6"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ6"x2.6mm.x6m.
ท่อกลมดำ6"x2.8mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.6"x3.2mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.6"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.6"x4.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.6"x6.0mm.x6m.
ขนาด 8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ มอก.8"x4.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.8"x4.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.8"x6.0mm.x6m.
ขนาด 10"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ มอก.10"x4.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.10"x6.0mm.x6m.
ขนาด 12"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ มอก.12"x4.5mm.x6m.
ท่อกลมดำ มอก.12"x6.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ12"x9.0mm.x6m.
ขนาด 14"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ14"x5.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ14"x6.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ14"x8.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ14"x9.0mm.x6m.
ขนาด 16"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ16"x6.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ16"x8.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ16"x9.0mm.x6m.
ท่อกลมดำ16"x12.0mm.x6m.
ขนาด 18"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ18"x8.0mm.x6m.
ขนาด 20"
เหล็กขนาด
ท่อกลมดำ20"x9.0mm.x6m.
ท่อกลม GI

เหล็กท่อกลม GI

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อกลม GI

ขนาด 1/2"-4"

เหล็ก ขนาด
ท่อกลม GI 1/2" เรียบ
ท่อกลม GI 1/2" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 1/2" หนา
ท่อกลม GI 3/4" เรียบ
ท่อกลม GI 3/4" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 3/4" หนา
ท่อกลม GI 1" เรียบ
ท่อกลม GI 1" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 1" หนา
ท่อกลม GI 1-1/4" เรียบ
ท่อกลม GI 1-1/4" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 1-1/4" หนา
ท่อกลม GI 1-1/2" เรียบ
ท่อกลม GI 1-1/2" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 1-1/2" หนา
ท่อกลม GI 2" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 2" หนา
ท่อกลม GI 2-1/2" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 2-1/2" หนา
ท่อกลม GI 3" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 3" หนา
ท่อกลม GI 4" บาง (เกลียว)
ท่อกลม GI 4" หนา
ท่อกลมขาว

เหล็กท่อกลมขาว

(ท่อเฟอร์นิเจอร์/ท่อวัดวงนอก)

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อกลมขาว (ท่อเฟอร์นิเจอร์/ท่อวัดวงนอก)
ขนาด 3/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/8"x0.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/8"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/8"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/8"x1.5mm.x6m.
ขนาด 1/2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x0.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1/2"x2.0mm.x6m.
ขนาด 5/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x0.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x0.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์ 5/8"x2.0mm.x6m.
ขนาด 3/4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x2.0mm.x6m.
ขนาด 3/4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์3/4"x2.0mm.x6m.
ขนาด 7/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x0.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x0.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์7/8"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x0.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-1/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/8"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/8"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-1/4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x0.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x0.7mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x0.8mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/4"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-3/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-3/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-3/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-3/8"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-3/8"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-1/2"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-5/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-5/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-5/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-5/8"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-3/4"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-3/4"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-3/4"x2.0mm.x6m.
ขนาด 1-7/8"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-7/8"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-7/8"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-7/8"x1.6mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์1-7/8"x2.0mm.x6m.
ขนาด 2"
เหล็กขนาด
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์2"x0.9mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์2"x1.0mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์2"x1.2mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์2"x1.5mm.x6m.
ท่อกลมเฟอร์นิเจอร์2"x2.0mm.x6m.

เหล็กท่อไอเสีย

(ท่อวัดนอก)

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อไอเสีย (ท่อวัดนอก)

ขนาด 1-3/8" - 3"

เหล็ก ขนาด
ท่อไอเสีย 1-3/8"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 1-1/2"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 1-5/8"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 1-3/4"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 1-7/8"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 2"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 2-1/2"x1.5mm.x6m.
ท่อไอเสีย 3"x1.5mm.x6m.

เหล็กท่อสตีมดำ

API SCH 40

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อสตีมดำ API SCH 40

ขนาด 1/2" - 10"

เหล็ก ขนาด
ท่อกลมดำ ½"x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ ¾"x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 1x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 1-¼"x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 1-½"x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 2x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 2-½"x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 3x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 3-½"x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 4x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 5x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 6x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 8x6m. API Sch.40
ท่อกลมดำ 10x6m. API Sch 40
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy