เหล็กท่อเหลี่ยมดำ

เหล็กท่อเหลี่ยมดำ

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อเหลี่ยมดำ
ขนาด 1/2"x1/2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมดำ1/2"x1/2"x1.2mm.x6m.

 

ขนาด 3/4"x3/4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม3/4"x3/4"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม3/4"x3/4"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม3/4"x3/4"x1.8mm.x6m.
ขนาด 1"x1"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม1"x1"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1"x1"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1"x1"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1"x1"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.1"x1"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1"x1"x2.4mm.x6m.
ขนาด 1-1/4"x1-1/4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม1-1/4"x1-1/4"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/4"x1-1/4"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/4"x1-1/4"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/4"x1-1/4"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.1-1/4"x1-1/4"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/4"x1-1/4"x2.4mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis1-1/4"x1-1/4"x3.2mm.x6m.
ขนาด 1-1/2"x1-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม1-1/2"x1-1/2"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/2"x1-1/2"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/2"x1-1/2"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/2"x1-1/2"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.1-1/2"x1-1/2"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/2"x1-1/2"x2.4mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม1-1/2"x1-1/2"x2.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.1-1/2"x1-1/2"x3.2mm.x6m.
ขนาด 2"x2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม2"x2"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม2"x2"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม2"x2"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม2"x2"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.2"x2"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม2"x2"x2.4mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม2"x2"x2.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.2"x2"x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis2"x2"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis2"x2"x6.0mm.x6m.
ขนาด 60 mm.x60 mm.
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม  มอก.60mm.x60mm.x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม  มอก.60mm.x60mm.x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม  มอก.60mm.x60mm.x4.0mm.x6m.
ขนาด 3"x3"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม3"x3"x1.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม3x3"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม3"x3"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.3"x3"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม3"x3"x2.4mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม3"x3"x2.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.3"x3"x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.3"x3"x4.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.3"x3"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.3"x3"x6.0mm.x6m.
ขนาด 4"x4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม4"x4"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม4"x4"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม4"x4"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.4"x4"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม4"x4"x2.4mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม4"x4"x2.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.4"x4"x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.4"x4"x4.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.4"x4"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.4"x4"x6.0mm.x6m.
ขนาด 5"x5"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม Jis.5"x5"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม5"x5"x2.4mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม5"x5"x2.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.5"x5"x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.5"x5"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.5"x5"x6.0mm.x6m.
ขนาด 6"x6"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม Jis.6"x6"x2.3mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม6"x6"x2.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.6"x6"x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก. GI6"x6"x3.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.6"x6"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.6"x6"x6.0mm.x6m.
ขนาด 8"x8"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม มอก.8"x8"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม มอก.8"x8"x6.0mm.x6m.
ขนาด 10"x10"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม10"x10"x4.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม10"x10"x5.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม Jis.10"x10"x6.0mm.x6m.
ขนาด 12"x12"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม12"x12"x6.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม12"x12"x9.0mm.x6m.
เหล็กท่อเหลี่ยม GI

เหล็กท่อเหลี่ยม GI

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อเหลี่ยม GI
ขนาด 1/2"x1/2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI1/2"x1/2"x1.2mm.x6m.
ขนาด 3/4"x3/4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI3/4"x3/4"x1.2mm.x6m.
ขนาด 1"x1"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI1"x1"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI1"x1"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI1"x1"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI1"x1"x1.8mm.x6m.
ขนาด 1-1/4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI1-1/4"x1-1/4"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI1-1/4"x1-1/4"x1.5mm.x6m.
ขนาด 1-1/2"x1-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI1-1/2"x1-1/2"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI1-1/2"x1-1/2"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI1-1/2"x1-1/2"x1.8mm.x6m.
ขนาด 2"x2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI2"x2"x1.2mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI2"x2"x1.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI2"x2"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI2"x2"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI2"x2"x2.4mm.x6m.
ขนาด 3"x3"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI3"x3"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI3"x3"x1.8mm.x6m.
ขนาด 4"x4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI4"x4"x1.6mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI4"x4"x1.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI4"x4"x2.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยม GI4"x4"x2.4mm.x6m.
ขนาด 6"x6"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยม GI6"x6"x2.6mm.x6m.
เหล็กท่อเหลี่ยมผิวขาว

เหล็กท่อเหลี่ยมผิวขาว

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กท่อเหลี่ยมผิวขาว
ขนาด 1/2"x1/2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว1/2"x1/2"x0.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1/2"x1/2"x0.7mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1/2"x1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1/2"x1/2"x1.2mm.x6m.
ขนาด 5/8"x5/8"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว5/8"x5/8"x0.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว5/8"x5/8"x0.7mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว5/8"x5/8"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว5/8"x5/8"x1.2mm.x6m.
ขนาด 3/4"x3/4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว3/4"x3/4"x0.5mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว3/4"x3/4"x0.7mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว3/4"x3/4"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว3/4"x3/4"x1.2mm.x6m.
ขนาด 7/8"x7/8"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว7/8"x7/8"x1.2mm.x6m.
ขนาด 1"x1"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว1"x1"x0.7mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1"x1"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1"x1"x1.2mm.x6m.
ขนาด 1-1/4"x1-1/4"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว1-1/4"x1-1/4"x0.8mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1-1/4"x1-1/4"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1-1/4"x1-1/4"x1.2mm.x6m.
ขนาด 1-1/2"x1-1/2"
เหล็กขนาด
ท่อเหลี่ยมขาว1-1/2"x1-1/2"x1.0mm.x6m.
ท่อเหลี่ยมขาว1-1/2"x1-1/2"x1.2mm.x6m.
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy