เหล็กไอบีม

เหล็กไอบีม

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กไอบีม
ขนาด 100 mm.x50 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม100x50x4.5x6.5mm.x6.0m. (8.3)
ขนาด 150 mm.x75 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม150x75x5.5x9.5mm.x6.0m. (17.1)
ไอบีม150x75x5.5x9.5mm.x9.0m. (17.1)*
ไอบีม150x75x5.5x9.5mm.x12.0m. (17.1)**
ขนาด 200 mm.x100 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม200x100x7x10mm.x6.0m. (26)
ไอบีม200x100x7x10mm.x9.0m. (26)*
ไอบีม200x100x7x10mm.x12.0m. (26)**
ขนาด 200 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม200x150x9x16mm.x6.0m. (50.4)
ไอบีม200x150x9x16mm.x9.0m. (50.4)*
ไอบีม200x150x9x16mm.x12.0m. (50.4)**
ขนาด 250 mm.x125 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม250x125x7.5x12.5mm.x6.0m. (38.3)
ไอบีม250x125x7.5x12.5mm.x9.0m. (38.3)*
ไอบีม250x125x7.5x12.5mm.x12.0m. (38.3)**
เหล็กขนาด
ไอบีม250x125x10x19mm.x6.0m. (55.5)
ไอบีม250x125x10x19mm.x9.0m. (55.5)*
ไอบีม250x125x10x19mm.x12.0m. (55.5)**
ขนาด 300 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม300x150x8x13mm.x6.0m. (48.3)
ไอบีม300x150x8x13mm.x9.0m. (48.3)*
ไอบีม300x150x8x13mm.x12.0m. (48.3)**
เหล็กขนาด
ไอบีม300x150x10x18.5mm.x6.0m. (65.5)
ไอบีม300x150x10x18.5mm.x9.0m. (65.5)*
ไอบีม300x150x10x18.5mm.x12.0m. (65.5)**
เหล็กขนาด
ไอบีม300x150x11.5x22mm.x6.0m. (76.8)
ไอบีม300x150x11.5x22mm.x9.0m. (76.8)*
ไอบีม300x150x11.5x22mm.x12.0m. (76.8)**
ขนาด 350 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม350x150x9x15mm.x6.0m. (58.5)
ไอบีม350x150x9x15mm.x9.0m. (58.5)*
ไอบีม350x150x9x15mm.x12.0m. (58.5)**
เหล็กขนาด
ไอบีม350x150x12x24mm.x6.0m. (87.2)
ไอบีม350x150x12x24mm.x9.0m. (87.2)*
ไอบีม350x150x12x24mm.x12.0m. (87.2)**
ขนาด 400 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม400x150x10x18mm.x6.0m. (72)
ไอบีม400x150x10x18mm.x9.0m. (72)*
ไอบีม400x150x10x18mm.x12.0m. (72)**
เหล็กขนาด
ไอบีม400x150x12.5x25mm.x6.0m. (95.8)
ไอบีม400x150x12.5x25mm.x9.0m. (95.8)*
ไอบีม400x150x12.5x25mm.x12.0m. (95.8)**
ขนาด 450 mm.x175 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม450x175x11x20mm.x6.0m. (91.7)
ไอบีม450x175x11x20mm.x9.0m. (91.7)*
ไอบีม450x175x11x20mm.x12.0m. (91.7)**
เหล็กขนาด
ไอบีม450x175x13x26mm.x6.0m. (115)
ไอบีม450x175x13x26mm.x9.0m. (115)*
ไอบีม450x175x13x26mm.x12.0m. (115)**
ขนาด 600 mm.x190 mm.
เหล็กขนาด
ไอบีม600x190x13x25mm.x6.0m. (133)
ไอบีม600x190x13x25mm.x9.0m. (133)*
ไอบีม600x190x13x25mm.x12.0m. (133)**
เหล็กขนาด
ไอบีม600x190x16x35mm.x6.0m. (176)
ไอบีม600x190x16x35mm.x9.0m. (176)*
ไอบีม600x190x16x35mm.x12.0m. (176)**
เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กเอชบีม
ขนาด 100 mm.x100 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม100x100x6x8mm.x6.0m. (17.2)
เอชบีม100x100x6x8mm.x9.0m. (17.2)*
เอชบีม100x100x6x8mm.x12.0m. (17.2)**
ขนาด 125 mm.x125 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม125x125x6.5x9mm.x6.0m. (23.8)
เอชบีม125x125x6.5x9mm.x9.0m. (23.8)*
เอชบีม125x125x6.5x9mm.x12.0m. (23.8)**
ขนาด 150 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม150x150x7x10mm.x6.0m. (31.5)
เอชบีม150x150x7x10mm.x9.0m. (31.5)*
เอชบีม150x150x7x10mm.x12.0m. (31.5)**
ขนาด 175 mm.x175 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม175x175x7.5x11mm.x6.0m. (40.2)
เอชบีม175x175x7.5x11mm.x9.0m. (40.2)*
เอชบีม175x175x7.5x11mm.x12.0m. (40.2)**
ขนาด 200 mm.x200 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม200x200x8x12mm.x6.0m. (49.9)
เอชบีม200x200x8x12mm.x9.0m. (49.9)*
เอชบีม200x200x8x12mm.x12.0m. (49.9)**
ขนาด 250 mm.x250 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม250x250x9x14mm.x6.0m. (72.4)
เอชบีม250x250x9x14mm.x9.0m. (72.4)*
เอชบีม250x250x9x14mm.x12.0m. (72.4)**
ขนาด 300 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม300x300x10x15mm.x6.0m. (94)
เอชบีม300x300x10x15mm.x9.0m. (94)*
เอชบีม300x300x10x15mm.x12.0m. (94)**
ขนาด 350 mm.x350 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม350x350x12x19mm.x6.0m. (137)
เอชบีม350x350x12x19mm.x9.0m. (137)*
เอชบีม350x350x12x19mm.x12.0m. (137)**
ขนาด 400 mm.x400 mm.
เหล็กขนาด
เอชบีม400x400x13x21mm.x6.0m. (172)
เอชบีม400x400x13x21mm.x9.0m. (172)*
เอชบีม400x400x13x21mm.12.0m. (172)**
เหล็กไวแฟรงค์

เหล็กไวแฟรงค์

สอบถามเพิ่มเติม

เหล็กไวแฟรงค์
ขนาด 100 mm.x50 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์100x50x5x7mm.x6.0m. (9.3)
ไวแฟรงค์100x50x5x7mm.x9.0m. (9.3)*
ไวแฟรงค์100x50x5x7mm.x12.0m. (9.3)**
ขนาด 148 mm.x100 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์148x100x6x9mm.x6.0m. (21.1)
ไวแฟรงค์148x100x6x9mm.x9.0m. (21.1)*
ไวแฟรงค์148x100x6x9mm.x12.0m. (21.1)**
ขนาด 150 mm.x75 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์150x75x5x7mm.x6.0m. (14)
ไวแฟรงค์150x75x5x7mm.x9.0m. (14)*
ไวแฟรงค์150x75x5x7mm.x12.0m. (14)**
ขนาด 194 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์194x150x6x9mm.x6.0m. (30.6)
ไวแฟรงค์194x150x6x9mm.x9.0m. (30.6)*
ไวแฟรงค์194x150x6x9mm.x12.0m. (30.6)**
ขนาด 200 mm.x100 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์200x100x5.5x8mm.x6.0m. (21.3)
ไวแฟรงค์200x100x5.5x8mm.x9.0m. (21.3)*
ไวแฟรงค์200x100x5.5x8mm.x12.0m. (21.3)**
ขนาด 244 mm.x175 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์244x175x7x11mm.x6.0m. (44.1)
ไวแฟรงค์244x175x7x11mm.x9.0m. (44.1)*
ไวแฟรงค์244x175x7x11mm.x12.0m. (44.1)**
ขนาด 250 mm.x125 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์250x125x6x9mm.x6.0m. (29.6)
ไวแฟรงค์250x125x6x9mm.x9.0m. (29.6)*
ไวแฟรงค์250x125x6x9mm.x12.0m. (29.6)**
ขนาด 294 mm.x200 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์294x200x8x12mm.x6.0m. (56.8)
ไวแฟรงค์294x200x8x12mm.x9.0m. (56.8)*
ไวแฟรงค์294x200x8x12mm.x12.0m. (56.8)**
ขนาด 300 mm.x150 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์300x150x6.5x9mm.x6.0m. (36.7)
ไวแฟรงค์300x150x6.5x9mm.x9.0m. (36.7)*
ไวแฟรงค์300x150x6.5x9mm.x12.0m. (36.7)**
ขนาด 340 mm.x250 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์340x250x9x14mm.x6.0m. (79.7)
ไวแฟรงค์340x250x9x14mm.x9.0m. (79.7)*
ไวแฟรงค์340x250x9x14mm.x12.0m. (79.7)**
ขนาด 350 mm.x175 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์350x175x7x11 mm.x6.0m. (49.6)
ไวแฟรงค์350x175x7x11 mm.x9.0m. (49.6)*
ไวแฟรงค์350x175x7x11mm.x12.0m. (49.6)**
ขนาด 390 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์390x300x10x16mm.x6.0m. (107)
ไวแฟรงค์390x300x10x16mm.x9.0m. (107)*
ไวแฟรงค์390x300x10x16mm.x12.0m. (107)**
ขนาด 400 mm.x200 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์400x200x8x13mm.x6.0m. (66)
ไวแฟรงค์400x200x8x13mm.x9.0m. (66)*
ไวแฟรงค์400x200x8x13mm.x12.0m. (66)**
ขนาด 414 mm.x405 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์414x405x18x28mm.x12.0m. (232)**
ขนาด 440 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์440x300x11x18mm.x6.0m. (124)
ไวแฟรงค์440x300x11x18mm.x9.0m. (124)*
ไวแฟรงค์440x300x11x18mm.x12.0m. (124)**
ขนาด 450 mm.x200 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์450x200x9x14mm.x6.0m. (76)
ไวแฟรงค์450x200x9x14mm.x9.0m. (76)*
ไวแฟรงค์450x200x9x14mm.x12.0m. (76)**
ขนาด 482 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์482x300x11x15mm.x6.0m.
ขนาด 488 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์488x300x11x18mm.x6.0m. (128)
ไวแฟรงค์488x300x11x18mm.x9.0m. (128)*
ไวแฟรงค์488x300x11x18mm.x12.0m. (128)**
ขนาด 500 mm.x200 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์500x200x10x16mm.x6.0m. (89.6)
ไวแฟรงค์500x200x10x16mm.x9.0m. (89.6)*
ไวแฟรงค์500x200x10x16mm.x12.0m. (89.6)**
ขนาด 588 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์588x300x12x20mm.x6.0m. (151)
ไวแฟรงค์588x300x12x20mm.x9.0m. (151)*
ไวแฟรงค์588x300x12x20mm.x12.0m. (151)**
ขนาด 600 mm.x200 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์600x200x11x17mm.x6.0m. (106)
ไวแฟรงค์600x200x11x17mm.x9.0m. (106)*
ไวแฟรงค์600x200x11x17mm.x12.0m. (106)**
ขนาด 700 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์700x300x13x24mm.x6.0m. (185)
ไวแฟรงค์700x300x13x24mm.x9.0m. (185)*
ไวแฟรงค์700x300x13x24mm.x12.0m. (185)**
ขนาด 800 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์800x300x14x26mm.x6.0m. (210)
ไวแฟรงค์800x300x14x26mm.x9.0m. (210)*
ไวแฟรงค์800x300x14x26mm.x12.0m. (210)**
ขนาด 900 mm.x300 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์900x300x16x28mm.x6.0m. (243)
ไวแฟรงค์900x300x16x28mm.9.0m. (243)*
ไวแฟรงค์900x300x16x28mm.10.0m. (243)
ไวแฟรงค์900x300x16x28mm.12.0m. (243)
ไวแฟรงค์900x300x16x28mm.13.0m. (243)
ไวแฟรงค์900x300x16x28mm.20.0m. (243)
ขนาด 912 mm.x302 mm.
เหล็กขนาด
ไวแฟรงค์912x302x18x34mm.x6.0m. (286)
ไวแฟรงค์912x302x18x34mm.x9.0m. (286)*
ไวแฟรงค์912x302x18x34mm.x12.0m. (286)**
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy